Luohe Oulang Machinery Equipment Co., Ltd
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

21%

21.00%

Nam Á

10%

10.00%

Nam Mỹ

10%

10.00%

Nam Âu

7%

7.00%

Châu Phi

7%

7.00%

Bắc Âu

6%

6.00%

Trung Mỹ

5%

5.00%

Bắc Mỹ

5%

5.00%

Đông Âu

5%

5.00%

Trung Đông

5%

5.00%

Đông Á

5%

5.00%

Tây Âu

3%

3.00%

Đông Nam Á

1%

1.00%

Châu Đại Dương

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Nam Á 21.00%
Nam Mỹ 10.00%
Nam Âu 10.00%
Thị trường trong nước 10.00%
Châu Phi 7.00%
Bắc Âu 7.00%
Trung Mỹ 6.00%
Bắc Mỹ 5.00%
Đông Âu 5.00%
Trung Đông 5.00%
Đông Á 5.00%
Tây Âu 5.00%
Đông Nam Á 3.00%
Châu Đại Dương 1.00%
Tổng doanh thu hàng năm: US$10 Million - US$50 Million
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 81% - 90%

Khả năng thương mại

Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này